Fonetiska förklaringar

A i Bäsna är djupt, långt bak i munnen, något överdrivet djupt och kännetecknar Bäsnadialekten
 öppet och ytligt A med öppen mun
Ô öppet, djupt bak i munnen och mjukt Ö
Á betonad bokstav
A´ betonad bokstav, ofta utdragen i tid
L (understruket) rullande, djupt L, med ”dubbelvikt” tunga

Exempel

dialektfonetisksvenska
maramâ´rahonhästen
hölhô´lhål
neratänératänedantill
trasttrâ´stnyss
oskaplióskapliväldigt