Friluftsfrämjandet i Gagnef  ansvarar för omkring 40 mil vandringsleder i Gagnefs kommun. Vandringslederna omkring Bäsna sträcker sig från Hässingsta färja i norr och söderut mot bergen vid sjöarna Orsen och Bästen. Längden på vandringslederna är cirka 35 kilometer.

I dessa skogar och myrar finns ett väsen som råder över natur och djur. Han kallas allmänt för Gröngubben. I ”Med Dalälven från källorna till havet” av Karl Erik Forsslund finns dokumenterat att två personer från Bäsna träffat på honom, Nissliss Anders och Kvickes Erik.

Karin Lagergren, Bäsna, har tecknat Gröngubben utifrån den dokumentation som finns om honom

Under vintern år 2004 var det några personer från Bäsna och Arvslindan som forskade lite i vad som förekommit på Gröngubbens domäner. Utifrån dessa forskningar sattes det upp 27 stycken informationstavlor efter vandringslederna.

Som bredbandsletare har man svårt att hitta ett levande väsen som Gröngubben, men om man gör några vandringar i skogen per år finns chansen. Friluftsfrämjandet i Gagnef föreslår därför att du går på våra utmärkta vandringsleder och varför inte börja med Gröngubbens vandringsleder omkring Bäsna. Du hittar karta och lite mer information här.