1   Bäsna färja
2   Nikke a Bessnom
3   Ångbåtsbrygga
4   Vandringsledsinformation
5   Bäsna anhalt
6   Malmmyrberget – naturvårdsområde
7   Stora Orsen
8   Ljugarbänk
9   Sväns Per Olssons
10 Kolarkojruin
11 Kolarkoja
12 Puttkojan
13 Torvbrytning
14 Gröngubben
15 Flötbäcken
16 Lindbodarna
17 Utsiktspunkt – naturvårdsområde
18 Buffringsväg – Silvertjärnen
19 Trollbergsklack
20 Tyskbaracker – kolarkojruin
21 Kolarkojruin
22 Gångarfar
23 Väckarbodarna
24 Vandringsledsinformation
25 Ljugarbänk
26 Kolarkojruin
27 Gästgivarbodarna – naturvårdsområde