På den här sidan finns låtar med ursprung från Täktholn, som är en del av övre Bäsna. Gånglåt från Backan kommer dock – som namnet säger – från Backan, som ligger sydväst om Täktholn. Låtarna kommer ur privata samlingar, ur Gagnefs spelmanslags samlingar och ur “Stora Tuna hembygd i folkton” av E W Roos. Låtarna har samlats ihop och bevarats av Janerik Lagergren. En del av notbladen är nedtecknade av Karl Sporr, som cyklade runt och samlade in folkmusik i mitten av förra seklet. Några låtar har text. Ett par låtar går också att lyssna på. Notblad och texter är i pdf-format.

Bäsna gånglåt, av Erik Lagergren, text Janerik Lagergren

Bäsna brudmarsch, efter Petters Per/Petters August, text Janerik Lagergren

Bonde Peres polska (två låtar)

Djurmo klack, av Albin Fernström

Fäbodvallen, efter Saras Olle

Kringellek 1 (f-dur), efter August Pettersson. Kringgellek var en dans, som kunde dansas även om utrymmet var litet.

Kringellek 2 (a-dur), efter August Pettersson och hans far

Polska, efter August Pettersson

Polska, Dalpôjken han står rätt ôpp och ner, efter August Pettersson

Lyssna på när Bäsna spelmän övar på Dalpôjken

Skogsbiran, av Eric Fernström

Pandolittn, efter Lovisa och Rosine Fernström

Knappmores gettlek, av Margta Olsdotter. Enligt notbladet sjöng Knappmor denna sång när hon kallade på sina getter.

Tjoppkärringa, efter Lovisa Fernström

Bäsna hambo, av Erik Lagergren, text av Janerik Lagergren

Schottis Bäsna (“Chottis”), av Anders Källström

Erik Källström 1 (d-dur), av Erik Källström

Erik Källström 2 (g-dur), av Erik Källström

Härbresvalsen, av Albin Fernström. Texten berättar om en lördagsdans i Fernströms härbre, och om de bäsnabor som var där när det begav sig

Lyssna på Härbresvalsen. Albin Fernström sjunger och Bångbro-Stina spelar dragspel.

Mann Pers Erikes gånglåt från Backan, av Mann Pers Erike, text av Janerik Lagergren

Schottis, av Erik Lagergren

Tupphambo, av Erik Lagergren, text av Janerik Lagergren

Zephyr, av Albin Fernström

Tuppa klia, efter Bondemor

Trall, efter Bondemor

Gubben på stubben, efter Lovisa Fernström