Albin Fernström var dragspelare och föddes i Bäsna den 19 juli 1892. Han levde till 1960.

Albin flyttade i 20-års åldern till Filipstad, där han också drev musikaffär (Italienska Musikaffären). Han umgicks flitigt med Nils Ferlin och skrev flera melodier till dennes texter. Han spelade ofta ihop med Erik Fernström, Bror Frisk och Bångbro-Stina. De framträdde under namnet “Bångbro-Stina och Albin Fernströms dragspelskvartett”, och turnerade flitigt i folkparkerna.

Genom spelningarna kom även Bångbro-Stina att bosätta sig i Filipstad, där hon blev duettpartner till Albin Fernström och biträde i hans musikaffär. Tillsammans med Albin gjorde hon 16 skivinspelningar mellan åren 1930–1938. Albin var en framstående dragspelare och hade också de rätta kontakterna. Det betydde turnéer land och rike runt för dem båda, radiodebut 1930 och grammofonkontrakt med Polyphon-bolaget samma år. Albin var god vän med Nils Ferlin och tonsatte flera av hans dikter. Ett flertal av Bångbro-Stinas och Albin Fernströms inspelade låtar har därför texter av Nils Ferlin.

I Filipstad kom Stina och Albin att tillhöra kretsen till Nils Ferlin. Som många diktare hade han en ojämn inkomst och var ofta utan pengar. Stina mindes: “Den stackarn fick man hjälpa jämt och samt, han var fattig som en kyrkråtta och man fick ofta sticka åt honom en hacka.” Som tack for hjälpen ordnade Ferlin så att Stina och Albin fick åka till London 1932 och göra inspelningar på ett skivbolag som hette Durium, där Nils Ferlin skrev schlagertexter.

Skivinspelningar Durium
Kom till mej på lördagkväll / Refr.sång / Bångbro Stina / VS 33 / SC 103 / *
Skrattpolkan / Refr.sång / Bångbro Stina / VS 33 / SC 103 / *
Lull-lull-lull / Ref. sång / Bångbro Stina / VS 35 / SC 104 / *
Någon gång si så där apropå / Bångbro Stina / VS 35 / SC 104 / *

Skivinspelningar Polyphon
Dalgubbens polska / Instrumental / Bångbro-Stina – Albin Fernström / XS 49360 / *
Dalgubbens gammalvals / Instrumental / Bångbro-Stina – Albin Fernström / XS 49360 / *Sonora
Bergslagsmetropolen / Bångbro Stina – Bror Frisk (Insp. 04.04.1938) /
Nipstadshambo / Bångbro Stina – Bror Frisk (Insp. 04.04.1938) /

Musikaliska alster med texter av Nils Ferlin
Kom till mej på lördag kväll
Paradisvalsen
Rallarevalsen
Skidlöparvalsen