Här finns mer att läsa om ord, uttryck och talesätt som används i bäsnadialekten och om Gröngubbens vandringsleder, som är de vandringsleder som finns i markerna söder om Bäsna. Du hittar också sidor som handlar om musik och musikanter med rötterna i Bäsna.