Här finns mer att läsa om ord, uttryck och talesätt som används i bäsnadialekten och om Gröngubbens vandringsleder, som är de vandringsleder som finns i markerna söder om Bäsna.