Vi har våra lokaler på övervåningen i Bäsna Bygdegård. För närvarande har vi cirka 25 medlemmar. I vävstugan finns tre vävstolar med olika vävar uppsatta. Den som vill kan låna en nyckel, gå dit och väva för en blygsam kostnad. Medlemsavgiften är 50 kronor/år som kan betalas via swish nr 123 666 5236 eller till kassören Kristina Källgren.

Vi har ”öppet hus – handarbetscafé” en gång i månaden höst och vår. Affischering sker på byns anslagstavlor och på facebook i gruppen ”Vi som bor i Bäsna”. Alla är välkomna dit även om man inte är medlem, för att handarbeta eller umgås och få en fika till självkostnadspris.

Vill du få veta mer om vår verksamhet, ta kontakt med:

Gunilla Lindberg 073-373 01 62 eller Kristina Källgren 070-286 57 54