Bäsna lokal styrelse är en hem- och skolaförening som består av föräldrarepresentanter, pedagoger från förskola och skola i Bäsna, förskolechef, rektor och biträdande rektor för skolan. Varje läsår sammanträder styrelsen vid ett flertal tillfällen där olika berörda personer bjuds in under året för diskussion och beslutsfattande, t ex skolchefen och/eller politiker i kommunfullmäktige.

Syftet med styrelsen är att i ett nära samarbete med skola och kommun kunna påverka och bidra till en bättre förskola och skola i byn. Det kan handla om alltifrån att få till en långsiktig lösning på lokaler samt påverka till en bättre inomhus- och utomhusmiljö för våra barn och elever.

I början av varje hösttermin hålls nytt val till styrelse där alla som har barn i Bäsna förskola eller grundskola kan nominera sig själv eller någon annan till att ställa upp som föräldrarepresentant och vara med att påverka framtiden för Bäsna skola och förskola.

Telefon: 0243 – 254770 (skolan), 0243 – 244774 (förskolan)
Hemsida Gagnefs kommun:    gagnef.se/
Hemsida Bäsna skola: gagnef.se/… /basna-skola/