Bäsna skola är en sammanhållen skola från förskoleklass till år tre. Idag går det 48 elever på skolan. Eftersom vi har nära till naturen bedrivs regelbunden verksamhet ute i skog och natur. Efter skoltid erbjuds fritids som arbetar aktivt utifrån trivselplan och fritidsmål. Läs mer om Bäsna skola med förskoleklass och fritids på gagnef.se.

För närvarande pågår ett byggprojekt för att ersätta skolan och förskolan i Bäsna med en ny byggnad. Den ska innehålla förskola med fyra avdelningar, lokaler för elever i årskurs F-3 och dessutom tillagningskök. Under byggtiden används provisoriska lokaler. Den nya skolan/förskolan planeras vara klar för inflyttning i december 2025.  Läs mer om planerna på gagnef.se.