Bäsna skola är en sammanhållen skola från förskoleklass till år tre. Idag går det 48 elever på skolan. Eftersom vi har nära till naturen bedrivs regelbunden verksamhet ute i skog och natur. Efter skoltid erbjuds fritids som arbetar aktivt utifrån trivselplan och fritidsmål. Läs mer om Bäsna skola med förskoleklass och fritids på gagnef.se.

Kommunen planerar för att skolan och förskolan i Bäsna ska ersättas av en ny byggnad för förskola med fyra avdelningar och elever i årskurs F-3 samt tillagningskök. Läs mer om planerna på gagnef.se.