Fibernät från Dala Energi finns i stora delar av byn. Tjänsteabonnemang tecknas via Zmarket. För fastigheter som ännu inte är anslutna vänder man sig Dala Energi.