I Bäsna finns förskola som består av fyra avdelningar: Blåklockan, Smörblomman, Solrosen och Vitsippan. Läs mer om förskolan i Bäsna på gagnef.se.

För närvarande pågår ett byggprojekt för att ersätta skolan och förskolan i Bäsna med en ny byggnad. Den ska innehålla förskola med fyra avdelningar, lokaler för elever i årskurs F-3 och dessutom tillagningskök. Under byggtiden används provisoriska lokaler. Den nya skolan/förskolan planeras vara klar för inflyttning i december 2025. Läs mer om planerna på gagnef.se.