mar24

Du kan även företrädas via en fullmakt.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast söndag den 10 mars, till basnavsff@gmail.com eller lämna i vägföreningens brevlåda vid Gamla småskolan. 

Dagordning för årsmötet är även publicerad på vägföreningens facebook-sida och hemsida bäsnavägar.se.

Medlemmar som önskar en fullmakt och ta del av handlingar till årsstämman mejlar adm.basnavsff@gmail.com. Det går också bra att lägga en lapp i brevlådan Bäsnavägen 27 med namn och telefonnummer, så hör Amy av sig. Kopia av fullmakt finns i brevlåda Bäsnavägen 27 från 18 mars (utanför bostadsrätter vid Smedgattu).

Styrelsen hälsar alla välkomna! Vi bjuder på fika!

Tid: 15:00

Plats: Bäsna bygdegård