apr07

Motioner inför årsmötet ska vara styrelsen tillhanda före den 1 april 2023. Kontakta någon i styrelsen eller använd kontaktuppgifterna nedan.

För att vi ska kunna fortsätta bedriva drift av ångbåtsbryggan eller andra aktiviteter är vi i behov av fler till vår styrelse. Du behöver inte vara med på alla aktiviteter eller måste närvara på alla möten för att man går med i styrelsen, det räcker med att man kanske tycker det är viktigt att ångbåtsbryggan ska få finnas kvar eller man tycker det är roligt att baka eller träffa bybor på våra evenemang. Är du kanske ny i byn eller bara bott här länge och känner att du skulle kunna hjälpa oss att bidra till gemenskapen i byn, kontakta någon i styrelsen eller använd kontaktuppgifterna nedan. 

Vi har en ny mejl du kan nå oss på: intresseforeningen@basna.nu eller på telefon: 073-758 30 82, annars går det bra att prata med någon i styrelsen också.

Välkomna!

Tid: 11:00

Plats: Gamla skolan