apr28

Bäsna bygdegårdsförening hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte 2021.

Anmäl ditt deltagande via e-post eller sms så att vi kan planera arrangemanget på plats på ett bra sätt. 

Om du vill delta digitalt anger du det i anmälan så kommer en länk och instruktioner inom kort. 

E-post: basnabygdegard@gmail.com 
SMS: 072-005 05 38

Förslag och frågor till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 21 april. 

/Styrelsen

Välkomna!

Tid: 18:30

Plats: Bäsna bygdegård eller digitalt