mar14

Ta gärna med egen stol. Munskydd finns för den som önskar. Du kan även företrädas via en fullmakt. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars, till nedan angiven adress.

E-post basnavsff@gmail.com eller skicka till/lämna i brevlåda till Ann-Margret Yngve, Bäsnavägen 27, 781 95 Borlänge.

 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar behandlas följande frågor från styrelsen.

a. Höja utdebiteringen med 2 kr per andel 2021.

b. Ge styrelsen befogenhet att åtgärda Täkta enligt ansökan till Trafikverket.

c. Dagordning för årsmötet är publicerad på Vägföreningens facebook-sida och hemsida bäsnavägar.se, där medlemmar kan logga in med sin personliga kod. Där hittar du också fullmakt. 

 

Medlemmar som annars önskar en fullmakt och ta del av handlingar till årsstämman mejlar adm.basnavsff@gmail.com. Det går också bra att lägga en lapp i brevlådan Bäsnavägen 27, med namn och telefonnummer, så hör Amy av sig. Kopia av fullmakt finns i brevlåda Bäsnavägen 27 från 7 mars (utanför bostadsrätter vid Smedsgattu). 

Välkomna!

Tid: 14:00

Plats: Utomhus vid Bygdegården