aug05

Sång och musik med körer och solister
Fri entré (frivillig kollekt)
Till försäljning finns kaffe, korv med bröd, glass, dricka
OBS! Medtag stol!
Bäsna Bygdegårdsförening

Sång och musik med körer och solister

Tid: 14:00

Plats: På 1700-talsgården Pollackes, Långgattu 52 i Bäsna