jul01

Kan vara en bild av text där det står ”MAJSTANGSRESNING I BÄSNA lördagen den 1 juli 16.00vid bygdegärden Lekar/ dans kring stängen med Sune Englund Spelmän *Solister Kaffeservering *Lotterier Försäljning av korv, glass m.m. *Vi tar upp kollekt Samling kl. 9.00 vid Bygdegärden för plockning av blommor med traktor och vagn. Därefter kransbindning Fika till alla efter kransbindning. Samling 15.30 vid Bäsnavägen 43 för er som vill gả kortegen. VÄLKOMNA! Kom gärna idräkt! IK Segro- Băsna Bygdegärdsforening Băsna Intresseförening” 

Välkomna! IK Segro, Bäsna intresseförening och Bäsna bygdegårdsförening

Tid: 16:00

Plats: Bäsna bygdegård