nov25

Fikaservering i pausen. Kollekt till bygdegården. Fri entré.

Höst- och julshow med kören Bäsnaentusiasterna, spelmän, solister m.fl.

Tid: 15

Plats: Bäsna bygdegård