sep10

IK Segro föreningsstyrelse kallar alla medlemmar till extra årsmöte söndagen 10/9 2023 kl.18.00 i Bäsna bygdegård.

 

Det extra årsmötet hålls med anledning av eventuell försäljning av IK Segro gamla klubbstuga även kallad ”gamla skolan” (nuvarande klubbstuga vid Segro Park berörs inte).

 

Handlingar för extra årsmötet finns att ta del av hos ordförande Jonas Hellsten Buller Pers Väg 5 från 3/9 (kvällstid).

 

Välkommen!

Föreningsstyrelsen

 

Förslag till föredragningslista:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2.  Val av mötesordförande och mötessekreterare.
  3. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet.
  6. Presentation av bakgrund och nuläge.
  7. Presentation av styrelsens förslag.
  8. Beslut.

 

Välkomna!

Tid: 18:00

Plats: Bäsna bygdegård