okt03

Ni är välkomna till en informationsträff om bland annat hur vi tillsammans kan förebygga skadegörelse, inbrott mm. Vi kommer att prata om vad grannsamverkan är och hur det fungerar. 

Välkomna hälsar

Johan Perjons, Säkerhetssamordnare, Gagnefs kommun
Rosa Flank, Brå-samordnare, Gagnefs kommun
Hans Ryberg, Polisen

I samarbete med Bäsna Intresseförening och Bäsna Bygdegårdsförening

Informationsträff om brottsförebyggande arbete

Tid: 18:00

Plats: Bäsna bygdegård