mar13

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 februari, till angiven e-postadress basnavsff@gmail.com eller skicka/lämna i brevlåda till

Ann-Margret Yngve, Bäsnavägen 27, 781 95 Borlänge. 

 

Dagordning för årsmötet publiceras på vägföreningens facebook-sida, hemsida bäsnavägar.se och anslagstavlor. 

Välkomna!

Tid: 14:00

Plats: Bäsna bygdegård, eventuellt utomhus