mar18

Bäsna intresseförening hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte söndagen den 18/3 kl 18 i gamla skolan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11/3 på e-post basnaintresseforening@gmail.com eller på sms 073-7583082.

Föreningen bjuder på fika.

 

Välkomna!

Tid: 18

Plats: Gamla skolan