mar10

Välkomna till vårt årsmöte.

Alla kandidater tillfrågade innan mötet.

 

Välkomna!

Tid: 17

Plats: Bäsna bygdegård