mar21

Den 21 mars kl 18:30 i gamla byskolan (nedanför bygdegården). Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 16 mars.

 

Skicka gärna med e-post till: pgo@ken.se

 

Eller skicka till:
Per O Björnström
Bäsnavägen 27
781 95 Borlänge

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.

Styrelsen önskar alla välkomna!

 

Välkomna!

Tid: 18:30

Plats: Gamla skolan