sep23

Bäsna bygdegårdsförening hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte. 

Förslag på frågor till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast söndag den 13/9.

Förutom val av styrelse kommer årsmötet att diskutera förslaget att starta ett bylotteri i bygdegårdsföreningens regi. 

Till alla poster i styrelsen finns förslag på personer som alla är vidtalade och villiga att ställa upp. 

Bygdegårdsföreningen bjuder på fika.

/Styrelsen 2020-09-07

Skicka gärna förslag och frågor till årsmötet, till basnabygdegard@gmail.com

Välkomna!

Tid: 18:30

Plats: Bäsna bygdegård