feb21

Bäsna bygdegårdsförening hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte 2024.

Anmäl gärna ditt deltagande via e-post eller sms så att vi kan planera arrangemanget på ett bra sätt.

E-post: basnabygdegard@gmail.com SMS: 072 - 005 05 38


Förslag och frågor till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 14/2.


/Styrelsen

 

Välkomna!

Tid: 18:30

Plats: Bäsna bygdegård