okt06

Bäsna Intresseförening och Bäsna bygdegårdsförening

Välkomna att boka bord.

Tid: 10 - 14

Plats: Bäsna bygdegård