Åren 1854-1861 drog en epidemi av “dragsjuka” genom landet. Den började i Blekinge i slutet av 1854 och bredde under vintern ut sig till Kalmar län “med tusentals sjukdomsfall”. Under följande vintrar spred sig sjukdomen upp över landet, ända upp till Jämtland. På somrarna upphörde den nästan fullständigt. År 1857 var antalet till Sundhetskollegium anmälda fall störst: 3 051 sjuka och 1 387 döda. Under tiden för farsotens härjande i Sverige, från 1854 till 1861, anmäldes 11 803 sjukdomsfall (sannolikt var antalet i verkligheten betydligt större) och 4 165 dödsfall.

I den här gården dog alla de tre yngsta barnen mellan den 14 mars och 10 april 1858. Ett av barnen, den nioåriga Brita, konstaterades ha dragsjuka. Det troliga är väl att syskonen dog av samma åkomma. Syskonen var Anna, 12 år, och Margta 6 år. I samma veva hölls ett husförhör i den här delen av byn och det antecknas att de här barnens 15-åriga storasyster Kerstin var för sjuk för att delta. Kanske hade hon också drabbats av dragsjuka? Hon överlevde dock lyckligtvis. Hon blir så småningom morfars mor till Georg Källström och Anna Falk.

Vad var dragsjuka för slags sjukdom egentligen?

1. Hjärnhinneinflammation
X. Scharlakansfeber
2. Kolera