Här bodde på 1800-talet en kvinna som nog inte hade en helt lätt start i livet. Hennes födelse var nämligen lite av en skandal – vilket man ju knappast kunde skylla henne för, men ändå…

Det var så att uppe i Backan, i Lasses-gården, bodde det ett gift par som inte tycktes få några barn. Men 1823, sju år efter det att de hade gift sig, fick hustrun äntligen ett barn, en liten Anna. Det var bara det att det på något vis avslöjades att det inte var maken som var far till barnet, utan det var en man i en granngård. Det var en man som till råga på eländet själv var resultatet av en våldtäkt i Djurmo på 1790-talet, säkerligen också en skandal.

Det blev skilsmässa på grund av barnets tillblivelse, något som verkligen inte var vanligt på den här tiden. Kvinnan fick flytta hem till sitt föräldrahem med barnet. Först 1831, åtta år efter det att dottern föddes, fick kvinnan kungligt tillstånd att gifta om sig med fadern till flickan. De fick efter detta två barn till. Man kan ana att i synnerhet flickan Anna, som var orsaken till skilsmässan och skandalen, hamnade i ett ganska konstigt läge. Dock blev hon gift, fick barn och bodde i drygt 30 år här innan hon vid 67 års ålder emigrerade till Amerika 1890.

Även skandaler kan leda till något gott! Vilken av dessa medlemmar i Bäsnas kör skulle inte ha funnits till om inte Annas mor hade ställt till med skandal med skilsmässa och omgifte som följd?

1. Doris Wikman
X. Sune Englund
2. Kristina Källgren