I  tidningen “Dalpilen” den 15 oktober 1897 kan man läsa följande:

På rusdryckernas konto.

Ett hemskt drama utspelades en natt i förra veckan vid Lennviken, Malung, då två av eleverna vid den därstädes förlagda kolareskolan under rusets inflytande råkade i gräl och till sist i handgemäng med påföljd, att en af dem blef liggande sanslös och inom några timmar utandades sin sista suck. Eleverna voro af föreståndaren strängt förbjudna att begagna spirituösa, men den dödade, hvilken hette Nygårds Lars Jonsson fr. Mobyn. Malung. hade vid afhemtande af post vid Öje station lyckats smuggla med sig en “låda” och under natten börjat smaka på innehållet samt äfven bjudit några kamrater. Den dödade, hvilken var en rumlare och vida känd för sin “elaka mun”, hade väl något särskildt otaldt med sin kamrat, en Gagnefskarl – en efter hvad det påstås ganska hygglig person, åtminstone i nyktert tillstånd. Sedan J. börjat gräla och utösa ovett på Gagnefskarlen blef denne så ursinnigt ond, att han fattade ett större vedträ och slungade efter sin motståndare, hvilken antagligen däraf träffades i hufvudet med ofvan nämda påföljd. Huruvida detta våld varit dödsorsaken eller ej skall väl en blifvande medicolegal besigtning bevisa. Dråparen häktades omedelbart af länsman Blom och införpassades dagen därpå till fängelset i Falun.

Så småningom dömde häradsrätten den “Gagnefskarl” som dödade mannen från Mobyn till två års straffarbete. Denne man bodde som vuxen i denna gård och lär väl ha fortsatt att vara en hygglig person efter denna förfärliga händelse.

Vad hette han?

1. Per Sköldberg
X. Erik Sundell
2. Fix Daniel Danielsson (“Steno Danil”)