Bäsna skola

Detta var, som ni antagligen vet, gamla skolan i Bäsna, men det har också funnits skola i byn innan denna kom till. I början fanns det dock inga särskilda skolhus. Barnen samlades i mer eller mindre tillfälliga upplåtna stugor. Undervisningen ägde rum i husfolkets kök, där husmodern och övriga medlemmar utövade sina innesysslor. Lektionerna leddes av en så kallad “skolmästare”.

Den första skolmästaren i Bäsna hette Svens Daniel Danielsson och kom från gården där Genbergs bor nu (Långgattu 8). Han lär ha varit “särdeles beskedlig” enligt husförhörslängderna. Vilket år var han född?

1. 1769
X. 1789
2. 1809