Här på Mos Hol, vid eller i bäcken, sägs det att ett övergivet barn hittades en gång. Han hette Hag Anders Andersson men kallades i hela livet för “Mosen” på grund av denna händelse.

När hittades “Mosen” här på Mos Hol?

1. På 1790-talet
X. På 1830-talet
2. På 1860-talet