Här bodde 1911-1956 en mycket musikalisk fiolspelman, Petters August, född 1881 nere i byn (Långgattu 37, där familjen Andersson/Lindåker bor nu). Han skrev bland annat den i spelmanskretsar tämligen välkända låten “Dalpôjken”. Han hade också absolut gehör – ibland när han hörde fiolmusik kunde han till exempel plötsligt säga “Aaaaaaaa!” om stycket gick i A-dur.

Lyssna på Petters Augusts mest kända låt, Dalpôjken.

Vilken av strängarna på fiolen ska normalt sett vara stämd till ett A?

1. Den tjockaste
X. Den näst tunnaste
2. Den tunnaste