Fråga 1. X Kringellek

Fråga 2. 1 1769

Fråga 3. 2  Bångbro-Stina

Fråga 4. 1  Ingemar Lindström och Janerik Lagergren

Fråga 5. 2 Epilepsi

Fråga 6. 1 Per Sköldberg

Fråga 7. 2 Kristina Källgren

Fråga 8. 1 Hjärnhinneinflammation

Fråga 9. 2 107 kg

Fråga 10. X Den näst tunnaste

Fråga 11. X På 1830-talet

Fråga 12. 1 Maskros

Skiljefråga: Bäsnas majstång är 12 115 mm lång