Bäsna skola är en sammanhållen skola från förskoleklass till år tre. Idag går det 27 elever på skolan. Eftersom vi har nära till naturen bedrivs regelbunden verksamhet ute i skog och natur. Efter skoltid erbjuds fritids som arbetar aktivt utifrån trivselplan och fritidsmål. Läs mer om Bäsna skola med förskoleklass och fritids på gagnef.se.